Inžinierska činnosť

Služba

konštrukcia, oblasť zvárania, defektoskopia, oblasť vyhradených technických zariadení, legalizácia strojov a technologických celkov

Vyhradené tlakové zariadenia

Služba

Oprávnenie číslo:
0134/50/10/ TZ-O,S-Aa2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,Bľ,e1,e2,f1/OPR

montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

Vyhradené zdvíhacie zariadenia

Služba

Oprávnenie číslo:
334/4/2011-ZZ-S,O(OU,M,R)-Aa,b,c,e,Ba,b,cc2,d,f

Oprávnenie číslo:
335/4/2011-ZZ-V- Aa,b,c,e,Ba,b,cc2,d,f

výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

Zváracie práce

Služba

elektrickým oblúkom, plameňom, metódou TIG, metódou MIG, zváranie plastov (PPR,PE,PA,PVDF), zváranie farebných kovov (Al, Cu), zváranie v zmysle PED 97/23/EC

Vyhradené elektrické zariadenia

Služba

Oprávnenie číslo:
280/4/2011-EZ-S,O(OU,R,M)-E1.1-A,B

Oprávnenie číslo:
281/4/2011-EZ-V-E4.1-A

výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

Vyhradené plynové zariadenia

Služba

Oprávnenie číslo:
20/04/2012-PZ-S,O(OU,M,R)-Aa,b,c1,c2,d,e,f,g,h,i,Ba,b,c, d,e,f,g,h1,h2,i

montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

Konštrukcie a potrubné rozvody

Služba

konštrukčná a technologická dokumentácia, statické posudky, schvaľovacie procesy, výroba, montáž, rekonštrukcie, povrchové opracovanie, údržba

Výroba technologických celkov

Služba

konštrukčná a technologická dokumentácia, výroba, montáž, rekonštrukcie, generálne opravy, údržba, legalizácia nových a dovezených zariadení

A k tomu všetkému

Našim klientom zabezpečujeme aj

  • povinnosti voči ŠOD
  • vzdelávanie pre VTZ
  • NDT kontroly a skúšky
  • audity strojov
  • dokumentáciu pre zariadenia

Kontaktujte nás

Certifikáty kvality

© 2023 KTP Group, s.r.o. – sme držitelom Certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001:2015,
systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a SCC Safety Certificate Contractors
ktp@ktp.sk | 00421 33 5516922 | Kalinciakova 12, 91701 Trnava | OR OS Trnava: Sro 18727/T

ochrana osobných údajov