Kontaktuje nás

KTP Group, s.r.o.

Kalinciakova 12, 917 01 TRNAVA
Slovenská Republika

tel. 00421 33 5516922
fax 00421 33 5936400

konatel
trebaticky@ktp.sk
mobil 00421 905 566 870

Projekcia a konštrukcia
janosik@ktp.sk

Sekretariát
haronikova@ktp.sk

Užitocné informácie pre Vás

  • Bezpecnost a ochrana zdravia pri práci a bezpecnost zariadení 508/2009 Z.z.
  • Technické požiadavky a postupy posudzovania zhody na strojové zariadenia 436/2008 Z.z.
  • Zákon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006 Z.z.
  • Minimálne bezpecnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov 392/2006 Z.z.
  • Integrovaná prevencia a kontrola znecistovania životného prostredia 245/2003 Z.z.

Fakturacné údaje

KTP Group, s.r.o.
Kalinciakova 12, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

ICO 36616079
IC DPH SK2022205570

IBAN
SK67 0200 0000 0021 8550 5353

© 2023 KTP Group, s.r.o. – sme držitelom Certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001:2015,
systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a SCC Safety Certificate Contractors
ktp@ktp.sk | 00421 33 5516922 | Kalinciakova 12, 91701 Trnava | OR OS Trnava: Sro 18727/T

ochrana osobných údajov