Kontaktuje nás

KTP Group, s.r.o.

Hlavná 31, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

tel. 00421 33 5516922
fax 00421 33 5936400

konateľ
trebaticky@ktp.sk
mobil 00421 905 566 870

Projekcia a konštrukcia
janosik@ktp.sk

Sekretariát
haronikova@ktp.sk

Užitočné informácie pre Vás

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť zariadení 508/2009 Z.z.
  • Technické požiadavky a postupy posudzovania zhody na strojové zariadenia 436/2008 Z.z.
  • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006 Z.z.
  • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov 392/2006 Z.z.
  • Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 245/2003 Z.z.

Fakturačné údaje

KTP Group, s.r.o.
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

IČO 36616079
IČ DPH SK2022205570

IBAN
SK67 0200 0000 0021 8550 5353

© 2019 KTP Group, s.r.o. – sme držiteľom Certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001:2015,
systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a SCC Safety Certificate Contractors
ktp@ktp.sk | 00421 33 5516922 | Hlavná 31, 91701 Trnava | OR OS Trnava: Sro 18727/T

Dizajn a korporátna identita od riverstone
Žijeme umením, tvoríme pre život