Contact us

KTP Group, s.r.o.

Kalinciakova 12, 917 01 Trnava
Slovak Republic

tel. 00421 33 5516922
fax 00421 33 5936400

Commercial and Economic Dep.

Technical and Production Dep.
trebaticky@ktp.sk
mobile 00421 905 566 870

Design and Construction
janosik@ktp.sk

Secretary
haronikova@ktp.sk

Useful informations for you

  • Bezpecnost a ochrana zdravia pri práci a bezpecnost zariadení 508/2009 Z.z.
  • Technické požiadavky a postupy posudzovania zhody na strojové zariadenia 436/2008 Z.z.
  • Zákon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006 Z.z.
  • Minimálne bezpecnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov 392/2006 Z.z.
  • Integrovaná prevencia a kontrola znecistovania životného prostredia 245/2003 Z.z.

Billing info

KTP Group, s.r.o.
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Slovak Republic

CRN 36616079
VAT No. SK2022205570

Bank account 218 550 5353 / 0200

© 2023 KTP Group, s.r.o. – is a holder of an ISO 9001:2008 Quality Management System certificate
ktp@ktp.sk | 00421 33 5516922 | Kalinciakova 12, 91701 Trnava, Slovak Republic | OR OS Trnava: Sro 18727/T

ochrana osobných údajov